Zpracované projekty ZOV

výběr ze zpracovaných projektů
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ZÁBĚHLICE, PRAHA Novostavba administrativního objektu mezi obytnou zástavbou a náspem Jižní spojky. Projekt ZOV pro územní řízení.
 • BYTOVÝ DŮM ŠUMAVSKÁ, BRNO. Dostavba proluky ve stávající zástavbě činžovních domů. Sedmi patrový bytový dům se dvěma obchodními jednotkami a s jedním podzemním podlažím. Projekt ZOV pro územní řízení.
 • BYTOVÝ DŮM BRATISLAVSKÁ, BRNO. Polyfunkční dům s plochou pro obchod, administrativou a bydlení v centru města, 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Projekt ZOV pro územní řízení, projekt ZOV pro stavební povolení.
 • AREÁL 20TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ, JENŠTEJN. Řešení průběhu výstavby s ohledem na zachování obslužnosti a průjezdnosti okolních ulic v obci. Projekt pro stavební povolení.
 • ČERPACÍ STANICE ROBIN OIL, PRAHA - PODBABA. Přestavba čerpací stanice PHM s technickým zázemím a komunikacemi v obytné čtvrti. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • AREÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY RIVIÉRA, BRNO. Výukově administrativní centrum spolu s dopravními hřišti a dalšími objekty v rekreačním území v údolní nivě řeky Svratky. Projekt ZOV pro územní řízení a pro stavební povolení.
 • XXXLUTZ A MÖBELIX, KOLBENOVA, PRAHA. Výstavba prodejní haly obchodu na místě stávající haly. Stavba obchodního domu s nábytkem s jedním podzemním a 4 nadzemními podlažími a rozsáhlými parkovacími stáními. Projekt ZOV pro územní řízení.
 • VÝSTAVBA CENTRÁLY SPOLEČNOSTI SCHENKER V ČR A SKLADOVÉHO TERMINÁLU, RUDNÁ U PRAHY. Nová výstavba třípodlažní administrativní budovy a na sebe navazujících dvou skladových hal. Projekt ZOV pro územní řízení a pro stavební povolení.
 • TECHNOLOGICKÝ PARK STRÁŽNÍ, BRNO. Hala na místě stávajícího výrobního areálu, obklopený prodejními plochami obchodního centra Bauhaus. Projekt ZOV pro územní řízení.
 • SSÚD PŘEROV, DÁLNICE D1. Výstavbu objektů střediska SSÚD určených pro správu a údržbu dálnice D 1. Projekt ZOV pro územní řízení, projekt ZOV pro stavební  povolení.
 • ČERPACÍ STANICE ROBIN OIL, ODOLENÁ VODA Výstavba čerpací stanice PHM s technickým zázemím a komunikacemi. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • RODINNÉ DOMY NEŽÁRSKÁ - HOSTAVICE II. Výstavba 34 rodinných domů navazující na stávající zástavbu RD na okraji městské části Hostavice ve východní části Prahy. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • REKONSTRUKCE AKUTNÍCH CHIRURGICKÝCH PROVOZŮ – PAVILON B1, FTNsP PRAHA. Částečná rekonstrukce pavilonu B1 v areálu Fakultní Thomayerovi nemocnice -   trojice operačních sálů s nezbytným technickým zázemím, centrální sterilizace, nová rozvodna. Rekonstrukce za částečného provozu pavilonu a plného provozu v areálu.  Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • VÝROBNÍ HALA FIRMY PILOUS, LUŽEC NAD VLTAVOU. Nová výrobní dvojlodní výrobní hala ve stávajícím areálu na „ostrově“ tvořeném rameny Vltavy, řešené přepravy nadrozměrných prvků novostavby. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • POLYFUNKČNÍ DŮM ZÁMECKÝ RESORT, ŽIDLOCHOVICE. Čtyři čtyřpodlažní obytné objekty na společné přízemní a podsklepené podnoži v zastavěné části obce, u zdi přilehlého zámeckého parku. Projekt ZOV pro sloučené územní a stavební povolení.
 • REGENERACE LOKALITY BŘETISLAVKA, PRAHA. Novostavba ubytovacího zařízení a drobných provozoven v Šáreckém údolí. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • SOUBOR STAVEB AREÁLU SLATINA - BRNO, rozsáhlý komplex budov - 3x pětipodlažní a 4x desetipodlažní objekty s hromadnými garážemi v podnožích spolu s budovami technické infrastruktury, demolicemi a úpravami areálu, projekt ZOV pro územní řízení, projekt ZOV pro stavební  povolení.
 • CERIT SCIENCE PARK, VÝSTAVBA A MODERNIZACE FAKULTY INFORMATIKY A ÚSTAVU VÝPOČETNÍ TECHNIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Výstavba výškových budov pro univerzitu, budovy pro superpočítač, podzemní garáže před budovu a ve dvorní části areálu, bourání a rekonstrukce částí areálu, přičemž bude během celé doby realizace stavby probíhat výuka a vědeckovýzkumná činnost. Projekt ZOV pro územní řízení, projekt pro stavební povolení.
 • VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, MIKULČICE. Výstavba nové dvoupodlažní výzkumné základny Archeologického ústavu Akademie věd na okraji areálu NKP. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • BUSINESS CENTRE - LIBREVILLE. Administrativní a obchodní komplexu s prostory pro konference. Projekt v rozsahu stavebního povolení a pro přípravu stavby.
 • OFFICE CENTRUM TRIANGL, JEREMIÁŠOVA, PRAHA Administrativní budova na okraji sídliště v zelené ploše, budova s velkoplošnými kancelářemi a obchodními plochami v přízemí, 7 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • SEW-EURODRIVE, HOSTIVICE. Areál montážní haly závodu pro montáž a opravy  převodovek s administrativním objektem v průmyslové zóně Prahy 6. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • VÝROBNÍ AREÁL SINOP, HOMOLE a Vytvoření areálu se 4 výrobními halami s administrativním objektem pro provoz společnosti na okraji obce - v blízkosti Českých Budějovic. Projekt ZOV pro územní řízení a koncepce projektu pro stavební povolení.
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ŠVÉDKÉ ŠANCE, SLATINA BRNO. Čtyři čtyřpodlažní a dvě šestipodlažní administrativní budovy se společnou základnou na stávající nízké umělé stolové hoře ze slévárenských písků, problematická výstavba a zásobování stavby. Podklady pro EIA, projekt ZOV pro územní řešení a koncepce projektu pro stavební povolení, projekt pro stavební povolení.
 • RODINNÉ DOMY HOSTAVICE II. Výstavba 34 rodinných domů, komunikací a sítí na okraji Prahy. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • OBYTNÝ SOUBOR „ZAHRADNÍ MĚSTO“, BRNO. Novostavbu obytného souboru rodinných a bytových domů včetně obslužných komunikací ve svahu na okraji starší městské zástavby s omezeným příjezdem nákladní dopravy. Projekt ZOV pro HTÚ, projekt ZOV pro stavební povolení.
 • BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ, BRNO. Bytový dům v proluce s dvěma podzemními a sedmi nadzemními patry. Stavba vyžadující minimální staveniště a s omezeními staveništní dopravy od správce komunikací. Projekt ZOV pro územní řízení a koncepce projektu pro stavební povolení, projekt dopravního řešení stavby v rámci stavebního povolení.
 • RIVERSIDE HALA, PRAHA. Přetlaková sportovní hala v nezastavěné části obce uvnitř oploceného areálu školy. Projekt pro stavební povolení.
 • BYTOVÝ DŮM SOKOLOVA.  Dům v zastavěném území  okrajové městské části Brna. Projekt pro stavební povolení.
 • MULTIFUNKČNÍ CENTRUM TEPLICE, výstavba rozsáhlého obchodního centra na místě bývalých obchodních domů v samém centru města. Projekt ZOV s důrazem na snižování vlivu stavby na centrum lázeňského města. Podklady pro EIA, projekt ZOV pro územní řešení a koncepce projektu pro stavební povolení, projekt ZOV pro stavební povolení, projekt Zásady organizace bouracích prací.
 • PARKOVACÍ DŮM PANENSKÁ BRNO,výstavba parkovacího domu ve složitých poměrech historického centra města, projekt ZOV pro územní řešení a koncepce projektu pro stavební povolení, projekt ZOV pro přípravnou etapu  - záchranný archeologický výzkum.
 • OBYTNÝ SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ “NA NIVÁCH”, BRNO. Výstavba 35 rodinných domů, komunikací a sítí na okraji městské čtvrti. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • POLYFUNKČNÍ DŮM ERWIN, KISCHOVA, PRAHA. Výstavba bytového domu o 9 nadzemních podlažích a 2 podzemních podlažích uvnitř bloku domů s problematickým příjezdem na stavbu, malou plochou pro staveniště, jeřáb a s požadavky na nízkou hlučnost výstavby. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • DOMOV SENIORŮ BECHYNĚ, výstavba domova pro seniory na okraji sídliště „Na Libuši“ na místě bývalé zástavby. Projekt pro územní řízení a koncepce projektu pro stavební povolení, projekt Zásad organizace bouracích prací, projekt ZOV pro stavební povolení.
 • ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM ACP PANKRÁC, PRAHA, dominantní administrativní blok v těsné blízkosti magistrály, 4 podzemní a 12 nadzemních podlaží, stížená stavební doprava. Projekt ZOV pro přípravu území, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, projekt pro vodoprávní řízení.
 • OBCHODNÍ CENTRUM PODĚBRADY. Velké obchodní centrum s obchodním domem Tesco a dalšími obchodními jednotkami jihozápadně od centra města Poděbrady. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • REZIDENCE MODRÉ VÝHLEDY, HERÁLECKÁ, PRAHA. Bytové domy s doplňkovou funkcí občanské vybavenosti, na okraji sídliště. Projekt pro územní řízení.
 • RODINNÝ DŮM, UL. TICHÉHO, BRNO. Výstavba rodinného domu ve vilové čtvrti města Brna. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • HOTEL NA NÁROŽÍ UL. MILADY HORÁKOVÉ / KOLIŠTĚ BRNO. Výstavba hotelu s kongresovými sály, obchody, podzemním parkovištěm v centru města, těsně u chodníku dopravně přetížené křižovatky, s nedostatkem vlastních ploch pro výstavbu, hlubokou stavební jámou a s nutností zachovat trasy pro chodce. Projekt pro stavební povolení.
 • AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ČESKÝ KRUMLOV. Přestavba autobusového nádraží se zachováním jeho provozu po celou výstavbu, stanovení postupu výstavby se zajištěním náhradních nástupišť, tras pro dopravu i pěší. Projekt ZOV pro územní řešení a koncepce projektu pro stavební povolení.
 • REVITALIZACE CENTRA MĚSTA NERATOVICE, Změna kompozice stávajícího centrálního náměstí města, rekonstrukci parku, budován parkoviště, stanovení postupu výstavby, zachování dostupnosti. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • KOMPLEXNÍ MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU PRO SENIORY ZAHRADNÍ MĚSTO, PRAHA. Výstavba pětipodlažního objektu s kaplí, spojovacími můstky, rekonstrukce stávajících objektů areálu stávajícího domova seniorů pro cca 240 klientů a téměř 100 zaměstnanců, výstavba bez přerušení provozu. Stanovení etapizace, postupu výstavby, přesunu klientů a zázemí personálu, stanovení postupů zajišťujících co největší klid pro klienty, principy koordinace, úpravy pro pohyb klientů, ochrana proti hluku, zajištění dopravní a požární obslužnosti, zajištění zázemí pro personál. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE – PAVILON „T“. Nový výstavní pavilon o ploše cca 6000m2 k víceúčelovému využití uvnitř areálu výstaviště. Projekt pro stavební povolení.
 • CENTRUM NOVÉ HÁJE, PRAHA obchodní a administrativní kompex s budoucí nejvyšší budovou v ČR, rozlehlým vícepodlažním obchodním centrem. Výstavba podmiňována některými specifickými vazbami na okolí (průjezd přes stavební jámu, trasa metra..). Projekt ZOV pro územní řešení a koncepce projektu pro stavební povolení.
 • VÝZKUMNÉ CENTRUM CEITEC BRNO - pokročilé materiály a technologie. Objekty laboratoří, pracoven a technických provozů rozsáhlého výzkumního areálu který je součástí technologického parku Vysokého učení technického. Projekt pro územní řízení a koncepce projektu pro stavební povolení, projekt pro stavební povolení.
 • REKONSTRUKCE HORSKÉ CHATY JITŘENKA, PEC POD SNĚŽKOU. Stavební práce v lokalitě chráněného území Krkonoš. Zásady organizace bouracích prací.
 • JUNIOR CENTRUM SLUPEČNÁ, LIPNO NAD VLTAVOU, areál pro ubytování, sport a rekreaci žáků škol. Projekt ZOV pro stavební povolení.
 • REKREAČNÍ PARK KOVÁŘOV A PŘÍSTAV HRUŠTICE, zástavba části poloostrova Lipenské nádrže rekreačním komplexem apartmánových domů, rekreačních objektů a turistického zázemí (klub, restaurace, hala, přístav…) cca 180 000 m2. zvýšená ochrana životního prostředí. Projekt ZOV pro územní řešení a koncepce projektu pro stavební povolení.
 • POLYFUNKČNÍ OBJEKT MOULÍKOVA, administrativní a obchodní objekt, který kompaktně zastavuje stávající nárožní proluku městského bloku. 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží, nedostatek vlastních ploch pro výstavbu. Projekt pro stavební povolení.
 • GYMNÁZIUM CHOTĚBOŘ – PŘÍSTAVBA, nadzemní objekt obsahující tělocvičny, výukové prostory, zázemí. Koordinaci stavebních prací s provozem gymnázia. Zpracování ZOV pro prováděcí firmu k výběrovému řízení.
 • ZELENÝ DVŮR OSTRAVA,výstavba rezidenčního areálu v centru Ostravy, vertikální věžové domy, nejvyšší 18p. a rozsáhlé podzemní parkoviště, projekt pro stavební povolení pro 1. a 2.etapu výstavby.
 • IGLAVIA PARK JIHLAVA, výstavba souboru administrativních budov s obchodní funkcí, šestipodlažní objekty s parkovacími podlažími a rekonstruovaná stávající výšková budova. Zpracováno: podklady pro EIA, projekt ZOV pro územní řízení, projekt 1.etapy pro stavební povolení, projekt 2.etapy pro stavební povolení.
 • MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DRUŽBA ČESKÉ BUDĚJOVICE, výstavba rozsáhlého obchodního centra uvnitř stávající výstavby v centru Českých Budějovic, projekt ZOV pro územní řízení a řešení koncepce projektu pro stavební povolení.
 • POLYFUNKČNÍ OBJEKT DORN BRNO, o 12 ti nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, hotelová, administrativní část a parkovací dům, staveniště v místě ulic s vysokou intenzitou dopravy, v centru města, projekt ZOV pro územní řízení a koncepce projektu pro stavební povolení.
 • ZMĚNA STAVEB V AREÁLU BÝVALÉHO TELECOMU NA ULICI BOCHOŘÁKOVA BRNO, výstavba a přestavba stávajících administrativních a skladových objektů na stavby pro bydlení a garáže, dva bytové domy, rodinný dům a řadové garáže. Projekt ZOV pro územní řízení, projekt pro stavební povolení.
 • MY HOTEL LEDNICE, přístavba hotelu za provozu, zpracování ZOV pro prováděcí firmu k výběrovému řízení.
 • HOTEL NÁRODNÍ TŘÍDA PRAHA, výstavba 5-ti hvězdičkového hotelu, zčásti v rekonstrukci, v historickém centru Prahy s hlubokou stavební jámou, omezeními v dopravě, hlučnosti..., projekt ZOV pro stavební povolení.
 • NEMOCNICE PELHŘIMOV, rekonstrukce hlavní budovy nemocnice za provozu, zpracování ZOV pro prováděcí firmu k výběrovému řízení.
 • MULTIFUNKČNÍ AREÁL OSTRAVA - HRABOVÁ, rozsáhlý komplex s administrativními budovami, hotelem, velkým obchodním centrem, projekt pro územní řízení.
 • PANORÁMA NAD PŘEHRADOU ZÁSTAVBA V ÚZEMÍ BRNĚ - BYSTRCI , Bytové domy cca16x s prostory pro služby, sportovní areál, výstavba na okraji panelového sídliště, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení.
 • Basilique a Libreville, Gabon (harmonogram výstavby)
 • Novostavba bytového domu na ul. B.Martinů, Brno
 • Administrativní budova BKOM - úpravy pláště za provozu, Brno
 • Obchodní pasáž Havířov
 • Výstavba nemocnice "Centre Hospitalier Universitaire de Libreville, Gabon"
 • Rekonstrukce areálu letního koupaliště Hodonín
 • Fakultní nemocnice Brno - Rekonstrukce objektu Z (rekonstrukce porodnice za provozu)
 • Rekonstrukce objektu Na Střeláku v Brně Pisárkách
 • Rekonstrukce Domu umění Brno
 • Centrum Trnitá Brno
 • Městská knihovna a informační centrum Veselí nad Moravou
 • Stavební úpravy a modernizace koupaliště, Veselí nad Moravou
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (architektonicko - dispoziční studie)
 • Administrativní areál Office park Brno Heršpická, etapa 1 až 4
 • Bytové domy Brno - Jundrov, Optátova
 • Centrum S.Freuda Příbor
 • Obytný soubor Bohdalec, Praha
 • Obchodní centrum Vaňkovka Brno