Specialista zpracovávající projekty Zásad organizace výstavby, ZOV, POV.

(2021: Kvůli vytíženosti doporučuji rezervovat si termíny na zpracování zakázky nejlépe tak cca 8 týdnů předem, abych měl ještě volný termín)

 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV)

Popis projektu ZOV

Jedná se o projekty, ve kterých je řešena základní koncepce zařízení staveniště. Jsou většinou dodávány jako součást projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu nebo územnímu řízení (stavební povolení, rozhodnutí o umístění stavby, územní rozhodnutí, bourací práce ...).
U staveb, které mohou nepříznivě ovlivňovat okolí při jejich realizaci, bývá projekt zásad organizace výstavby součástí dokumentace k nabídce veřejné zakázky.

Východiskem pro zpracování je požadavek stavebního zákona 183 / 2006 Sb. a především jeho vyhlášky č. 499 /2006 Sb. "O dokumentaci staveb", která stanoví, že projektová dokumentace obsahuje: „ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY". V této vyhlášce je nově (oproti dřívější) stanoven obsah a rozsah této dokumentace přikládané k žádostem pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Samotný projekt zpravidla sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném rozsahu. Obsahuje popis řešení a rozsahu zařízení staveniště (využití existujících objektů, prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací prostory, přívody vody a energií pro potřeby zařízení staveniště, napojení na kanalizaci, oplocení staveniště), popis péče o životní prostředí a bezpečnostní opatření po dobu realizace stavby, předpokládané lhůty výstavby.

Reference

o projektech které aktuálně zpracovávám nebo jsem zpracoval se dozvíte na stránce zpracované projekty, reference.

 

 


 

Pokud jste na tyto stránky narazili pouze při vyhledávání co jsou "Zásady organizace výstavby" , které po Vás požaduje stavební úřad a nepotřebujete celý projekt (např. rodinné domy, malá rekonstrukce...), tak uvádím na další stránce  jednoduchý text, který můžete použít do zprávy.